ధర ప్రణాళికలు

14 రోజుల పాటు ప్రో ప్లాన్‌ను ఉచితంగా ప్రయత్నించండి, క్రెడిట్ కార్డ్ అవసరం లేదు.

నెలవారీ బిల్లింగ్ వార్షిక బిల్లింగ్
20% వరకు ఆదా చేయండి

ప్రాథమిక

$ 5 /నెల
 • 3 QR సంకేతాలు

 • అపరిమిత స్కాన్లు

 • అపరిమిత ప్రచారాలు

 • అధునాతన QR డిజైన్

 • అధునాతన విశ్లేషణలు

ఆధునిక (చాలా ఎంచుకున్నారు)

$ 15 /నెల
 • 100 QR సంకేతాలు

 • అపరిమిత స్కాన్లు

 • అపరిమిత ప్రచారాలు

 • అధునాతన QR డిజైన్

 • అధునాతన విశ్లేషణలు

ప్రో

$ 39 /నెల
 • 1000 QR సంకేతాలు

 • అపరిమిత స్కాన్లు

 • అపరిమిత ప్రచారాలు

 • అధునాతన QR డిజైన్

 • అధునాతన విశ్లేషణలు