Kế hoạch Giá cả

Thử gói Pro miễn phí trong 14 ngày, không cần thẻ tín dụng.

Thanh toán hàng thángThanh toán hàng năm
Tiết kiệm đến 20%

Cơ bản

$ 5 /tháng
 • 3 Mã QR

 • Quét không giới hạn

 • Chiến dịch không giới hạn

 • Thiết kế QR nâng cao

 • Phân tích Nâng cao

Nâng cao (Lựa chọn Nhiều Nhất)

$ 15 /tháng
 • 100 Mã QR

 • Quét không giới hạn

 • Chiến dịch không giới hạn

 • Thiết kế QR nâng cao

 • Phân tích Nâng cao

Chuyên nghiệp

$ 39 /tháng
 • 1000 Mã QR

 • Quét không giới hạn

 • Chiến dịch không giới hạn

 • Thiết kế QR nâng cao

 • Phân tích Nâng cao