Các gói định giá

Dùng thử gói Pro miễn phí trong 14 ngày, không cần thẻ tín dụng.

Thanh toán hàng tháng Thanh toán hàng năm
Tiết kiệm đến 20%

Căn bản

$ 5 /tháng
 • 3 Mã QR

 • Quét không giới hạn

 • Chiến dịch không giới hạn

 • Thiết kế QR nâng cao

 • Phân tích nâng cao

Nâng cao (Được chọn nhiều nhất)

$ 15 /tháng
 • 100 Mã QR

 • Quét không giới hạn

 • Chiến dịch không giới hạn

 • Thiết kế QR nâng cao

 • Phân tích nâng cao

Pro

$ 39 /tháng
 • 1000 Mã QR

 • Quét không giới hạn

 • Chiến dịch không giới hạn

 • Thiết kế QR nâng cao

 • Phân tích nâng cao